Новий український правопис: основні зміни

Стислий огляд основних змін у новій редакції українського правопису 2019 року

Міністерство освіти і науки надало стислий огляд основних змін у новій редакції українського правопису. Усі зміни можна умовно поділити на дві великі групи: власне зміни у написанні слів (без варіантів) та варіантні доповнення до чинної норми.

БЕЗ ВАРІАНТІВ
проєкт, проєкція (як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-); плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах. “Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: буєр, конвеєр, плеєр, флаєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, ін’єкція, проєкт, проєкція, суб’єкт, траєкторія, фоє, єті, Гоя, Савоя, Феєрбах, Маєр, Каєнна, Ісая, Йоганн, Рамбує, Соєр, Хаям, Хеєрдал, Юнона, Їтс”.
Дікенс, Текерей, Бекі (без подвоєння приголосних -кк-). “Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкнер, Брокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм, Рудбек, Шерлок”.

НАПИСАННЯ РАЗОМ
мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт. “Разом пишемо: слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т. ін.) вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладний, гіпермаркет, екстраклас, макроекономіка, мікрохвилі, мультимільйонер, преміумклас, супермаркет, топменеджер, топмодель, ультрамодний, флешінтерв’ю. Слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-: антивірус, контрудар, віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіон, ексміністр, експрезидент, лейбгвардієць, лейбмедик, обермайстер, оберофіцер, оберлейтенант, оберпрокурор, штабскапітан, унтерофіцер, але за традицією контр-адмірал”.
пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса), але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць. “Невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником – загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва, пів України. Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів”.

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА
рос. Донской – Донський, рос. Трубецкой – Трубецький (виняток Лев Толстой). “Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: Закінчення -ой передаємо через -ий: Донський, Крутий, Луговський, Полевий, Соловйов-Сєдий, Босий, Трубецький, але Толстой.

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ
священник (як письменник). Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу.
Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день – денний, закон – законний, кінь – кінний, осінь – осінній, туман – туманний; баштанник, годинник, письменник, священник; віконниця, Вінниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: законний – законність – законно, туманний – туманність — туманно”.
Святвечір. “Разом пишемо складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: адмінресурс, Міносвіти, профспілка, Святвечір, …”.

ВЕЛИКА БУКВА
назви товарних знаків, марок виробів. Автомобілі марки “Жигулі” вироблялися з 1970 по 2014 рік.
з малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих обшарпаних “жигулях” (на новому блискучому “фольксвагені”).

ВАРІАНТИ (допускається правописна варіантність)
СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер.
“У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами: шляхом адаптації до звукового ладу української мови – буквою г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гуллівер) і шляхом імітації іншомовного [g] – буквою ґ (Верґілій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер і т. ін.)”;
аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія.
“У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав: автентичний, автобіографія, автомобіль, автор, авторитет, автохтон, лавра, Аврора, Мавританія, Павло. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти: аудієнція і авдієнція, аудиторія і авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна”.
кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен.

“Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т: антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, католицький, театр, теорія, ортодокс, ортопедія, Амальтея, Прометей, Текля, Таїсія, Теодор. У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: анафема і анатема, дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і логаритм, міф, міфологія і міт, мітологія, Агатангел і Агафангел, Афіни і Атени, Борисфен і Бористен, Демосфен і Демостен, Марфа і Марта, Фессалія і Тессалія та ін.”.

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА
ірій і ирій, ірод і ирод.
На початку слова звичайно пишемо і.
Деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (“дуже жорстока людина”).
ВАРІАНТНІ ФОРМИ РОДОВОГО ВІДМІНКА
радості й радости, любові й любови, Білорусі й Білоруси
“Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення : гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси”.

коментарі відсутні
Для того щоб залишити коментар необхідно
8.0755 / 4.13MB / SQL:{query_count}